Angličtina hrou pro předškoláky

Ve školním roce 2014/2015 realizuje ZŠ Botičská pod záštitou Centra volného času Botič pro předškoláky MŠ Na Děkance volnočasový kroužek Angličtina hrou pro předškoláky. Kroužek je veden vyučující anglického jazyka na ZŠ Botičská Bc. Kristýnou Matějíčkovou a probíhá v prostorách ZŠ v učebně II. A vybavené interaktivní tabulí SMART Board, což umožňuje zatraktivnění výuky základů angličtiny účastníkům kroužku.

Do kroužku je zapsáno celkem 26 žáků předškolních tříd. Aby byla výuka efektivnější a děti měly více prostoru, byly rozděleny do dvou skupin. Oba kroužky se konají ve čtvrtek: první skupina přichází ve 13:15, druhá skupina ve 14:00. Odchody a příchody dětí probíhají hladce díky ochotné spolupráci pana učitele Michala, který také po každém kroužku vyvěšuje ve školce plakáty s probraným učivem. Cena kroužku je 600,- Kč za pololetí, platby probíhají v kanceláři ZŠ.

Kroužek angličtiny kromě samotné výuky napomáhá také těm předškolákům, kteří se stanou budoucími prvňáčky naší školy, v orientaci ve školním prostředí, v čemž vhodně navazuje na adaptační programKlokánek jde do školy. 

Výuka angličtiny v kroužku pro předškoláky probíhá zejména formou hry, jejímž účelem je zpřístupnění a zaktraktivnění angličtiny, a která napomáhá budování pozitivního vztahu k učení se cizímu jazyku. Děti od počátku dostávají anglické pokyny, komunikují s učitelkou i mezi sebou anglicky a vypracovávají pracovní listy. Pracují také na interaktivní tabuli, což je činnost mezi nimi velmi oblíbená. Mezi probírané tématické okruhy patří: barvy, číslovky, rodina, oblečení, části těla, zvířata aj. Děti se umí představit, zeptat na jméno, sdělit, co mají, kolik je jim let, znají říkanky a písničky.

Sdílet