Lidé v naší škole

Vedení školy

 • Ředitel školy

  Mgr. Ondřej Machů, MBA

  Matematika, informatika

 • Zástupkyně ředitele

  Mgr. Gabriela Adamová

  Matematika, seminář z matematiky

Kancelář školy

Školní poradenské centrum

Učitelé 1. stupeň

 • Třídní 1. A třídy

  Věra Macalová

  1. stupeň

 • Třídní 1. B třídy

  Mgr. Věra Janoušová

  1. stupeň

 • Třídní 2. třídy

  Mgr. Ludmila Procházková

  1. stupeň

 • Třídní 3. třídy

  Mgr. Ivana Fontánová

  1. stupeň

 • Třídní 4. třídy

  MgA. Marie Palanová

  1. stupeň

 • Třídní 5. třídy

  Mgr. Petra Koubíková

  1. stupeň, výchova ke zdraví

Učitelé 2. stupeň

 • Třídní 6.A třídy

  Mgr. Zuzana Bártlová

  Přírodopis, dějepis, výchova ke zdraví, seminář environmentální výchovy, anglický jazyk, informatika

 • Třídní 6.B třídy

  Mgr. Lenka Bernatová

  Český jazyk, dějepis, seminář z českého jazyka

 • Třídní 7. A třídy

  Tomáš Svoboda

  Fytika, chemie, fyzikální praktika

 • Třídní 7.B třídy

  Mgr.Lucie Hradecká

  Anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce

 • Třídní 8. třídy

  RNDr. Jitka Mudruňková

  Matematika, přírodopis, informatika, občanská výchova, svět práce

 • Třídní 9.A třídy

  Mgr. Jana Švadlenková

  Český jazyk, dějepis, seminář z dějepisu

 • Třídní 9.B třídy

  Mgr. Nikola Kulhánková

  Zeměpis, anglický jazyk

 • Netřídní

  Alena Maříková

  Německý jazyk, výtvarná výchova, svět práce, výchova ke zdraví

 • Netřídní

  Mgr. Jakub Hrubý

  Tělesná výchova, hudební výchova

 • Netřídní

  Bc. Anna Rázlová

  Tělesná výchova

 • Netřídní

  Mgr. Lucie Tetivová

  Výtvarná výchova

 • Netřídní

  Jiří Dejl

  Občanská výchova

 • Netřídní

  Tien Lai

  Anglický jazyk

Školní družina, školní klub

Školník

Správce hřiště

Školní jídelna

Sdílet