Lidé v naší škole

Vedení školy

 • Ředitel školy

  Mgr. Ondřej Machů, MBA

  Matematika, informatika

 • Zástupkyně ředitele

  Mgr. Gabriela Adamová

  Matematika, seminář z matematiky

Kancelář školy

Školní poradenské centrum

Učitelé 1. stupeň

Učitelé 2. stupeň

 • Třídní 6.A třídy

  Mgr. Lucie Tetivová

  Český jazyk, německý jazyk, výtvarná výchova, občanská výchova, svět práce

 • Třídní 6.B třídy

  Mgr. Nikola Kulhánková

  Anglický jazyk, zeměpis

 • Třídní 7. A třídy

  Mgr. Jana Řeháková

  Český jazyk, dějepis, seminář z dějepisu

 • Třídní 7.B třídy

  Mgr.Lenka Bernatová

  Český jazyk, dějepis, seminář z českého jazyka, hudební výchova

 • Třídní 8. A třídy

  Tomáš Svoboda

  Fyzika, chemie, fyzikální praktika, hudební výchova

 • Třídní 8. B třídy

  Mgr. Lucie Hradecká

  Anglický jazyk, hudební výchova

 • Třídní 9.třídy

  RNDr. Jitka Mudruňková

  Matematika, přírodopis, informatika

 • Netřídní

  Alena Maříková

  Německý jazyk, výtvarná výchova, svět práce, výchova ke zdraví

 • Netřídní

  Jaroslav Mašek

  Tělesná výchova, sportovní výchova

 • Netřídní

  Bc. Klára Holečková

  Tělesná výchova

 • Netřídní

  Mgr. Anna Kučerová

  Přírodopis, občanská výchova, výchova ke zdraví

 •  
 • Netřídní

  Tien Lai

  Anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce

Školní družina, školní klub

 • vedoucí školní družiny - 1. A a 1. B

  Ivana Šafářová

  Přízemí vpravo

 • vychovatelka - 3. třida
  Kateřina Hanusová
  Přízemí vlevo
 • vychovatelka - 2.třída

  Bc. Tereza Ježková

  2.patro

 • vychovatelka - 4. třída

  Žaneta Hubinková

  2.patro

 • školní klub - 5.-9. třída

  Mgr. Věra Janoušová

  2.patro

Školník

Správce hřiště

Školní jídelna

Sdílet