Lidé v naší škole

Vedení školy

Kancelář školy

Školní poradenské centrum

Učitelé 1. stupeň

Asistent pedagoga

 • Asistenka pedagoga v 5.A

  Veronika Kubešová

  2. stupeň, výtvarná výchova

Učitelé 2. stupeň

 • Třídní 6.A třídy

  Tomáš Svoboda

  Fyzika, chemie

 • Třídní 6.B třídy

  Mgr. Lucie Hradecká

  Anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, občanská výchova

 • Třídní 7. třídy

  RNDr. Jitka Mudruňková

  Matematika, přírodověda, výchova ke zdraví, informatika

 • Třídní 8.A třídy

  Mgr.Jana Švadlenková

  Český jazyk, dějepis

 • Třídní 8.B třídy

  Mgr. Nikola Kulhánková

  Anglický jazyk, zeměpis

 • Třídní 9.A třídy

  Mgr. Zuzana Bártlová

  Přírodopis, dějepis, seminář enviromentální výchovy, výchova ke zdraví

 • Třídní 9.B třídy

  Mgr. Lenka Bernatová

  Český jazyk, dějepis, seminář z Českého jazyka

 • Třídní 9.A třídy

  Mgr. Zuzana Bártlová

  Přírodopis, dějepis, seminář enviromentální výchovy, výchova ke zdraví

 • Netřídní

  Věra Macalová

  Výtvarná výchova, 1. stupeň

 • Netřídní

  Mgr. Jakub Hrubý

  Tělesná výchova, hudební výchova

 • Netřídní

  Bc. Tereza Jirovcová

  Tělesná výchova

 • Netřídní

  Mgr. Simona Kuchařová

  Německý jazyk, výtvarná výchova

 • Netřídní

  Jiří Dejl

  Občanská výchova

 • Netřídní

  Tien Lai

  Anglický jazyk

Školní družina, školní klub

 • vedoucí školní družiny - 1. třída

  Ivana Šafářová

  Přízemí vpravo

 • vychovatelka - 2. třída

  Alena Maříková

  přízemí vlevo

 • vychovatelka - 3.třída

  Veronika Bradáčová

  2.patro

 • školní klub - 5.-9. třída

  Mgr. Věra Janoušová

  2.patro

Školník

Správce hřiště

Školní jídelna

Sdílet