Speciální pedagog

  • Školní psycholog a speciální pedagog

    Mgr. Petr Klimeš

konzultační hodiny: dle domluvy se zákonným zástupcem

Náplň činnosti speciálního pedagoga:

  • péče o žáky s diagnostikovanými poruchami učení a chování
  • integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  • prevence školní neúspěšnosti
  • péče o talentované žáky
  • individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy
Sdílet