Informace o organizaci roku

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021 v kmenových třídách.

Školní družina je v provozu 1. 9. 2021 od 6:30 -17:30 hodin, další dny v řádném termínu: ranní družina od 6:30-7:40 hodin, odpolední družina od 11:40 (12:35) -17:30 hodin

Za příznivého počasí proběhne zahájení školního roku pro prvňáčky a jejich patrony z 9 třídy před budovou školy, v případě nepříznivého počasí se sejdeme v tělocvičně školy. Ostatní žáci přicházejí do svých tříd.

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021 vzhledem ke Covid - 19:

  • při vstupu do školy a ve společných prostorách jsou žáci povinni nosit roušky
    Preventivní testování žáků s frekvencí 3x po sobě
  • 1. 9. proběhne testování žáků 2. - 9. tříd, testování 1. třídy proběhne 2. 9.
  • dále se všechny třídy testují v termínech 6. 9. a 9. 9.

Informace o konci vyučování v 1. týdnu výuky

středa 1. 9. 2021: 

1. a  2. stupeň – 1 vyučovací hodina – konec 8:45 hodin

čtvrtek 2. 9. 2021:   

1. stupeň- 4 vyučovací hodiny – konec v 11:40 hodin
2. stupeň – 5 vyučovacích hodin – konec v 12:35 hodin

od pátku 3. 9. 2021:

1. a 2. stupeň  -  vyučování podle rozvrhu

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno  31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. června 2022.
 

Sdílet