Zápis do 1.třídy na školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 2. a 3. dubna 2024 vždy od 14 do 18 hodin.

K zápisu dítěte je třeba přinést:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • u cizinců potvrzení o pobytu v ČR

Do první třídy budou zapisovány děti, které dovrší do 31. 8. 2024 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Rodiče žádající o odklad školní docházky se též dostaví k zápisu a přinesou žádost o odklad.

 

Kritéria pro přijetí:

  1. Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy, Praha 2, Botičská 8 - spádová škola
  2. Všichni další zájemci

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné vyhovět žádosti o přijetí všem uchazečům, dojde k losování ze všech uchazečů splňující toto kritérium. Losování provede zástupce školské rady a zástupce zřizovatele za přítomnosti vedení školy. O losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně uveřejněn na webových stránkách. 

Školský obvod naší školy: 

Albertov
Apolinářská
Botičská
Františka Lenocha
Hlavova
Horská
Korčákova
Ke Karlovu – lichá č. 3–5, sudá č. 2–8
Ladova
Na Děkance
Na Hrobci
Na Slupi
Na Výtoni
Plavecká
Pod Slovany – lichá č. 3–9, sudá č. 2–16
Podskalská – lichá č. 3–25, sudá č. 2–18
Rašínovo nábř. – sudá č. 28–50
Studničkova
Svobodova
Trojická
Vinařického
Votočkova
Vyšehradská – lichá č. 1–45, sudá č. 2–24

Sdílet