Školní klub

Školní rok 2023/2024

Školní klub začíná 11. září 20223
Do školního klubu se mohou přihlásit žáci 5. - 9. ročníku.
Školní klub je bezplatný.
Zájemce musí odevzdat vyplněnou přihlášku.
Školní klub začíná vždy v budově Centra volného času (CVČ - domeček).

 

Čas kdy je Školní klub otevřen:

pondělí                   12:35 – 15:00

úterý                       12:35 – 15:00

středa                     12:35 - 15:00

čtvrtek                    12:35 – 15:00

Pokud bude Školní klub probíhat mimo areál CVČ, budou informace vyvěšeny na dveřích budovy CVČ (domečku).
V případě akce mimo školu budou žáci informováni předem.
Centrum volného času Botič
Na Slupi 19, Praha 2 (vchod též přes sportovní areál ZŠ Botičská)

Sdílet