Školní klub

Školní rok 2020/2021

Školní klub začíná 6. září 2021.
Zájemce musí odevzdat vyplněnou přihlášku.
Školní klub začíná vždy v budově Centra volného času (CVČ - domeček).

Čas kdy je Školní klub otevřen:

pondělí                   13:00 – 15:00

úterý                       12:30 – 15:00

středa                     13:00 - 15:00

čtvrtek                    13:00 – 15:00

Pokud bude Školní klub probíhat mimo areál CVČ, budou informace vyvěšeny na dveřích budovy CVČ (domečku).
V případě akce mimo školu budou žáci informováni předem.
Centrum volného času Botič
Na Slupi 19, Praha 2 (vchod též přes sportovní areál ZŠ Botičská)

Sdílet