Městská část Praha 2

Městská část Praha 2 jako zřizovatel naší základní školy a dalších devíti základních škol tohoto obvodu je naším velmi důležitým partnerem. Spolupráce probíhá v ekonomické, vzdělávací i organizační oblasti.

Pro žáky naší školy jsou Městskou částí připravovány zajímavé kulturní, sportovní, naučné i volnočasavé akce, kterých se děti rádi účastní. Školní rok zahajujeme za přítomnosti zástupce městské části. 


Na začátku října je v Apolinářské zahradě pro naše nejmenší pravidelně pořádáno Myslivecké odpoledneplné poučení i zábavy a dobrot. Zároveň se pro žáky 4. a 5. tříd rozbíhá celoroční poznávací soutěž Klíč od Prahy 2, při které se v pravidelných vycházkách po Praze 2 seznamují se zajímavostmi naší městské části a získané informace pak mohou využít v soutěžním dopoledni, které pořádá městská část pro žáky všech svých základních škol na konci tohoto školního roku. Na konci školního roku se koná finále této soutěže a je spojeno s oslavou Dne dětí v Riegrových sadech.

V prosinci v rámci adventu naši žáci pravidelně vystupují na náměstí Míru se svým pásmem koled stejně jako žáci ostatních základních škol tohoto obvodu. Vánoční besídky v divadle U Hasičů se pravidelně účastní naši nejmenší. Těší se na hezká vystoupení i na drobné dárečky, které pro ně zástupci městské části každoročně připravují.

Každá ze základních škol městské části Prahy 2 pořádá pro žáky všech základních škol sportovní, kulturní nebo naučnou soutěž. Městská část je jejich patronem a podporuje je zajímavými cenami pro vítěze. Na listopad připravuje Základní škola U svatého Štěpána soutěž v keramické tvorbě. V prosinci se koná tradiční basketbalový turnaj smíšených družstev na Základní škole Londýnská. V březnu pořádá ZŠ Sázavská turnaj pro žáky druhého stupně ve stolním tenise.  Naše škola přispívá do kalendáře akcí pro základní školy Prahy 2 v červnu fotbalovým turnajem Klokan cup, který je určený pro žáky 8. a 9. tříd. Před ním se ale ještě zúčastníme trojjazyčné vědomostní soutěže Chcete být milionářem, kterou pořádá ZŠ Kladská.

Nechybí ani speciální nabídky, kterými nás městská část každý rok překvapí. Na podzim jsme využili zajímavou nabídku Městské policie Prahy 2, aby se naši žáci stali součástí hlídky městské policie v parku na Folimance. Akce s názvem Vzorný pes měla mezi našimi žáky velký ohlas. Byla zábavná i poučná.

V březnu měly děti zase možnost navštívit kryt civilní obrany na Folimance, do něhož by se v případě nebezpečí mohlo ukrýt až 1300 obyvatel MČ Praha 2. 

Děkujeme za spolupráci.

Sdílet