Rozvrhy tříd

Vyučovací hodina Čas
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

 

I.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Čj M Tv Čj          
Út M Čj Prv Aj          
St Čj M Hv Čj        
Čt M Čj Prv Vv  Čj         
Čj M Tv Čj          

 

II.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Čj M Hv Čj          
Út M Čj Prv Čj          
St Čj M Prv Vv Čj        
Čt M Tv Tv Čj        
Čj M

     Aj

Inf          

 

III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Čj M Aj Tv Čj        
Út M Čj Aj Hv        
St Čj M Tv Prv          
Čt M Čj Prv Čj          
Čj M Aj Vv Čj         

 

IV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Čj Aj Čj        
Út M Čj Aj Vv Vv        
St Čj M Vl Čj Tv        
Čt M Čj Aj Tv Čj         
Čj M Inf Vl Hv        

 

V. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Čj M Aj Vl Hv        
Út M Čj Tv Čj        
St Čj M Aj Vl        
Čt M Čj Tv Čj Inf        
Čj M Aj Vv Vv       

 

V. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Čj  M Aj Vl Hv        
Út M Čj Tv Inf        
St Čj M Vl Tv Čj        
Čt M Čj Aj Čj        
Čj  M Aj Vv Vv       

 

VI.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po F Ov M Čj Vkz      
Út Čj Inf D Aj Tv  Tv      
St M Aj SEv/KAj/SV/SD SEv/KAj/SV/SD Vv Vv       
Čt Aj D Čj M Sp       
Čj F M Z Hv        

  

VI.B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Aj Čj F Hv D Ov       
Út Z Aj Čj M Tv Tv       
St M F SEv/KAj/SV/SD SEv/KAj/SV/SD Inf       
Čt M D Čj Vv  Vv       
Aj M Sp Čj Vkz      

 

VII. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Čj Ov Aj Z Vv  Vv      
Út M Vkz Hv Aj D     Tv  Tv 
St D Čj SEv/KAj/SV/SD SEv/KAj/SV/SD M F      
Čt Čj F M Sp Inf      
Z Čj M Aj        

 

VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Ov Aj II /Nj I Čj D Hv F      
Út Ch Čj M Aj I/Nj II Aj II/Nj I  D   SP  Vv 
St F Aj I/ Nj II Z M SD/KAj/SV  SD/KAj/SV      
Čt Ch Čj M Tv Tv      
M Aj II/Nj I Aj I/Nj II Čj Vkz       

 

VIII.B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Aj M Čj Nj Ov Hv       
Út M D F Ch Vkz      
St Aj M Čj Nj SD/KAj/SV SD/KAj/SV      
Čt Čj M Z F Tv Tv    Vv Sp 
Čj Aj Nj D Ch       

 

IX. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Čj Aj II/Nj I Ov D Z      
Út Aj I/Nj II M Čj F D Vv      
St Aj I/Nj II M Ch F SČj/SM SČj/SM      
Čt Aj I/Nj II Čj M Aj II/Nj I Z Sp   Tv Tv 
Čj M Ch Hv Aj II/ Nj I        

 

IX. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Čj F M Aj I/Nj II Aj II/ Nj I Ov      
Út Čj M Aj II/ Nj I D Sp      
St M Aj I/Nj II Čj SČj/SM SČj/SM      
Čt

      M

Z Vv Čj Aj II/Nj I Ch   Tv  Tv 
F Hv Aj I/ Nj II D Ch        
 
Sdílet