Sportovní výchova

Vzhledem k tomu, že třídy II. stupně ZŠ Botičská navštěvují fotbaloví hráči nejen klubu Bohemians 1905, nabízí škola žákům VI. - IX. třídy jako povinně volitelný předmět sportovní výchovu. Sportovní výchova je v těchto třídách vyučována v časové dotaci dvou vyučovacích hodin týdně a odehrává se ve vnitřních i venkovních sportovištích školy. Za výuku sportovní výchovy zodpovídá p. Jakub Harant, který zastává v Bohemians 1905 funkci vedoucího trenéra sportovních tříd a šéftrenéra přípravek a je spoluzodpovědný za naplňování koncepce výchovy mládeže.

Sportovní výchovu navštěvují chlapci se zájmem o sport, nejedná se však pouze o fotbalisty. Fotbalistům slouží dvojhodinovka sportovní výchovy jako "dopolední trénink", kdy je rozvíjena zejm. dovednostní a pohybová složka hráče. Z organizačních důvodů jsou chlapci na sportovní výchovu rozděleni do dvou skupin: první skupinu tvoří žáci VI. a VII. třídy a druhou skupinu tvoří žáci VIII. a IX. třídy.

Žáci, kteří navštěvují sportovní výchovu, úspěšně reprezentují školu ve fotbalových i jiných sportovních a dovednostních turnajích, při čemž se projevují další aspekty, na něž je v hodinách sportovní výchovy kladen důraz: sportovní etika, dodržování pravidel, týmový duch a fair play. Rozvíjeny jsou též další komunikativní a sociální kompetence.

Školnímu vzdělávacímu programu ze sportovní výchovy dominují čtyři tematické celky, v nichž je podrobně rozpracováno konkrétní učivo. Těmito tematickými celky jsou Význam pohybu pro zdraví, Bezpečnost při pohybových činnostech, Pohybové a sportovní hry a Týmová hra. Poučení o bezpečnosti v hodinách sporotovní výchovy je nezbytnou podmínkou účasti. Kompletní znění školního vzdělávacího programu včetně osnov pro sportovní výchovu je k nahlédnutí zde.

Sdílet