Mediální bludiště (preventivní program)

Nejprve jsme se seznámili s herci, kteří nás provázeli celým programem.

Postupně jsme měli možnost zjistit, jaké druhy médií existují. Mluvili jsme i internetu, rádiu, televizi, novinách. Zkusili jsme si role redaktorů a zpracovávali jsme jednu zprávu různými způsoby.

Poté jsme zhlédli divadelní představení, které nám ukázalo, co se může stát, když budeme věřit všemu, co píší bulvární média, a nebudeme si dané informace ověřovat. Následně jsme se vžívali do rolí jednotlivých postav a mohli jsme děj představení měnit podle toho, jak se nám líbilo.

Osvojili jsme si základní pravidla mediální gramotnosti a nyní už víme, že je nutné si všechny informace ověřovat.

Sdílet