Střípky z kronik

více

Ve školní kronice z roku 1940 je podrobný zápis  o vzniku naší základní školy, která se původně nazývala škola Na Děkance a byla slavnostně vysvěcena 8. listopadu 1885.

více

více

Z let 1885 1914 se kroniky nedochovaly, dochovala se pouze Kniha cti z let 1885 - 1898, do které byli čtvrtletně zapisováni žáci

více

více

Tato kronika zachycuje události v naší škole v letech 1915 až 1934, tedy období I. světové války, vzniku Československa a dobu prvorepublikového Československa.

více

více

Vzhledem k rozsáhlosti této kroniky rozdělíme střípky z ní na několik částí. Tato první dokumentuje školní roky 1940 - 1945, tedy období druhé světové války.

více