„Svěcení nové školní budovy konalo se 8. listopadu 1885. Škola se jmenovala Na Děkance“. (ze školní kroniky, r. 1940)

Je to téměř přesně 130 let od slavnostního okamžiku, kdy byla budova naší školy vysvěcena. Od té doby v této budově sídlilo postupně několik škol. Byla to škola obecná dívčí, obecná škola chlapecká, měšťanská škola dívčí, měšťanská škola chlapecká, škola střední, osmiletá střední, jedenáctiletá střední, základní devítiletá škola a v současnosti základní škola. Každá škola si vedla svoji kroniku. Střípky z kronik byly pořízeny, aby přiblížily čtenářům nejen vnitřní události naší školy, ale také i města Prahy a celé České (v dřívějších letech Československé) republiky. Záměrně bylo používáno přesných citací, které pomohou čtenářům přiblížit dobu, ve které byly napsány.

Tyto Střípky z kronik naší školy připravila paní učitelka Libuše Víšková. Paní Víšková si už zaslouženě užívá důchodového odpočinku, ale byla tak laskavá a věnovala se naším školním kronikám, pročetla je a vybrala pro nás všechny zajímavé události, které jsou v nich zaznamenány. V průběhu naší spolupráce jsem se dozvěděla, že právě ona je autorkou kresby naší školy, kterou jsme použili při přípravě hlavní strany našich internetových stránek, připravila totiž originální pamětní list ke stému výročí založení školy a abych nebyla málo překvapená, „přiznala„ se mi, že je i autorkou loga naší školy, toho původního černobílého, které jsme barevně zvýraznili a využíváme ho na svých materiálech k propagaci školy.

{gallery}/2015-2016/2015_11_05_130_let_lv{/gallery}

Velkým impulsem pro přípravu všech těchto materiálů byla návštěva paní Jany Osbornové, dámy, která je velmi úzce spjata s Podskalím a je členkou spolku Vltavan, s kterým naše škola dlouhodobě spolupracuje. Původně jsme spolu plánovali připravit almanach, ale události současnosti mě přivedly ke skromnějším plánům. V kapitole Vzpomínky můžete najít vzpomínku paní Jany Osbornové na naší školu v letech 1945 - 1952, na dobu plnou změn. 

A právě paní Osbornová mě seznámila s publicistkou Blankou Kovaříkovou. Ta sama zavzpomínala na dobu, kdy navštěvovala naší školu. Ale nejen to. Setkala se i s našimi bývalými žáky, s panem Potměšilem a Sychrou a vyzpovídala je pro nás. Děkujeme.

Toto výročí oslavíme 11. listopadu 2015 v areálu školy, kde se spojí minulost s přítomností. Součástí těchto oslav bude otevření nové nafukovací haly, která nám v duchu podpory sportu na této škole umožní rozvíjet naše sportovní a volnočasové aktivity.

Děkuji všem, kteří se na přípravě oslav tohoto výročí podíleli.

Lenka Bourová