Ve škole nejen ve dne, ale i v noci.

Ve středu 7.12. měli šesťáci poprvé šanci spát ve škole. Není proto divu, že se dostavila téměř celá třída.

Celý program se odehrával v budově školy. Po krátkém přivítání a ujasnění si pravidel jsme začali s programem. Prvním bodem bylo spíše nutné zlo – úklid skříněk. Jelikož měli ale skoro všichni skříňku čistou a srovnanou, nezabralo nám to moc času a mohli jsme pokračovat zábavnějšími aktivitami.

Co nás čekalo dále, byla příprava společné večeře. Jednotlivé týmy dostaly za úkol během 30 minut připravit podle zadaného receptu pomazánku, naservírovat ji na tác a ozdobit. Díky tomu jsme mohli všichni ochutnat chlebíčky s budapešťskou, česnekovou, šunkovou a tuňákovou pomazánkou. Všechny týmy se opravdu snažily. Nedalo se rozhodnout, která z pomazánek byla nejlepší.

Po společné večeři jsme se věnovali nacvičování našeho vystoupení na vánoční jarmark. Kromě toho jsme ještě stihli několik her. Některé z nich byly zaměřené na vztahy v kolektivu a spolupráci, jiné jsme hráli jen pro radost a zábavu. V závěru večera jsme si stihli ještě společně zatancovat.

Než jsme se uložili ke spánku, tak nám ještě paní učitelka Bernatová přečetla krátkou vánoční pohádku, aby se nám lépe usínalo.

Druhý den jsme se naštěstí neučili. Po společné snídani jsme uklidili třídu a celý den se věnovali vyrábění na vánoční jarmark. Pokud Vás zajímá, co vše jsme si pro vás na jarmark připravili, není nic jednoduššího, než se na nás přijít podívat a navštívit náš stánek.

Na závěr bych rád poděkoval paní učitelce Bernatové za pomoc s organizací i průběhem večera. Můj dík patří i všem zúčastněným žákům, kteří se nebáli s odhodláním se pustit do všech připravených aktivit. Věřím, že to nebyla naše poslední společná noc ve škole.

Tomáš Svoboda