VIII. třída

Třídní učitel: Mgr. Tomáš Svoboda
Kmenová učebna: 2. patro vpravo

více

více

Celý den strávený uměleckou tvorbou.

více

více

Společné spaní ve škole a vyrábění na jarmark

více

Sedmáci strávili poslední den před školou v přírodě venku.

více