VIII. třída

Třídní učitel: Mgr. Tomáš Svoboda
Kmenová učebna: 2. patro vpravo

INTRO

EX1

EX2

EX3

 

více

více

Celý den strávený uměleckou tvorbou.

více

více

Společné spaní ve škole a vyrábění na jarmark

více