VIII. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Bernatová
Kmenová učebna: 1. patro