VII. třída

Třídní učitelka: Mgr. Kristýna Matějíčková
Kmenová učebna: 1. patro