Kromě ŽK čtěte také níže!

AKTUÁLNĚ: Volte ZDE svůj termín pro tripartitu začátkem dubna!

pondělí 25. 3.: čtvrtletní práce z matematiky (konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu + zápis konstrukce, poměr, měřítko mapy, přímá a nepřímá úměrnost: slovní úlohy, grafy)

čtvrtek 28. 3.: Muzeum smyslů (s sebou matematiku a fyziku, případně kapesné)

pondělí 1. 4.: čtvrtletní práce z češtiny (diktát, jazykový rozbor, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, slovesa)

5., 8. a 9. 4.: tripartitní třídní schůzky (VOLTE ZDE)

pátek 12. 4.: zeměpisno-přírodopisná projekce Planeta Země - Kolumbie (odchod po 3. hodině, konec ve 13:00 před kinem Světozor, cena 70,- Kč)

čtvrtek 18. 4.: velikonoční prázdniny (navazují státní svátky Velký pátek a Velikonoční pondělí, do školy v úterý 23. 4.)

čtvrtek a pátek 2. a 3. 5.: dny ředitelského volna

pondělí - sobota 13. - 18. 5. 2019: škola v přírodě