VII. třída

Třídní učitelka: RNDr. Jitka Mudruňková
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

Podívejte se, jak se naši čtvrťáci měli krásně na škole v přírodě...

více

více

více

Všichni posíláme moc pozdravů. Včera jsme vyšplhali na rozhlednu Na Studenci a dnes jsme prošli celé Pavlínino údolí až do Jetřichovic. Počasí máme hezké a již se těšíme na zítřejší velký výlet do Hřenska do soutěsek a na Pravčickou bránu.

Vaši čtvrťáci s paní učitelkou

Ve středu se děti čtvrté třídy vydaly po pěti kostelních věžích na Novém Městě pražském, které nechal vystavět Karel IV. tak,aby vytvářely kříž. Poloha významných staveb je určena nebeskou symbolikou a křesťanskou mystikou.U každého z pěti kostelů děti přednesly svou prezentaci. Po zastávkách na Trávníčku, Katlově, Apolináři, sv. Kateřině a Slovanech jsme naše putování zakončili na Vyšehradě, myšlené základně svatého kříže.

více