V úterý se 5. třída byla projít po známém okolí své školy. Tuto výpravu vedla paní Martínková, která má na starosti vycházky projektu Klíč od Prahy 2. 

 

Vycházka byla nesmírně zajímavá. Konkrétně páťáci už minulý rok tuto trasu jednou šli, ale tentokát ji šli z druhého konce, ale opakování informací nikomu neuškodilo a paní Martínková zjistila, co si z minula děti pamatují. 

Sotva jsme vyšli ze školy, už se strhla debata na téma, co znamenají ornamenty na naší škole. Dále jsme se podívali do blízkého pravoslavného kostela Na Slupi, pokračovali jsme parkem Folimanka, dověděli se proč se Botič jmenuje zrovna tak a jak je dlouhý. Proč právě u Folimanky je zachovaná zeď, která ohraničovala Nové Město pražské, jaké ovoce bylo Folimankou proslulé a jaké ovoce tam nalezneme ještě dnes. Proč je lampa pod Nuselským mostem obrácená, proč je Nuselský most tak unikátní a jaké sochy v parku Folimanka můžeme najít. 

Následně jsme stoupali ke kostelu Karla Velikého a z vyhlídky si prohlédli krásnou Prahu. Právě tam jsme pořídili parádní selfie. :)