VII. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Bernatová
Kmenová učebna: 1. patro

!PŘIPOMENUTÍ!

Záloha na ŠVP (1580 Kč) je splatná do 21. 1. 2020.

Doplatek na ŠVP (1680 Kč) je splatný do 18. 4. 2020.

NEZAPOMEŇTE NA ZADÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU - 2002

Je možné zaplatit rovnou celou částku - 3260 Kč (a to do termínu splatnosti zálohy, tedy 21. 1. 2020)

 

Níže se podívejte, kdy a z čeho píšete 2. čtvrtletní práce ve školním roce 2019/2020

více

více

Těsně před ukončením výuky v kalendářním roce 2019 si 7. B udělala vánoční besídku spojenou se spaním ve škole.

více

Níže se podívejte, co Vás čeká v 2. čtvrtletní práci z českého jazyka.

více