VII. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Bernatová
Kmenová učebna: 1. patro

Níže si přečtěte organizační informace ke škole v přírodě (13. 5 . - 17. 5. 2019)

více

více

Jako každý rok i letos nás navštívila městská policie, která nás učila plést pomlázky.

více

Milí rodiče, v následujícím odkazu se prosím přihlaste na dubnové tripartitní třídní schůzky.

https://doodle.com/poll/3er3vvfkfwkbm5a5

Níže se podívejte na okruhy čtvrtletních prací z matematiky a českého jazyka.

více