!PŘIPOMENUTÍ!

Záloha na ŠVP (1580 Kč) je splatná do 21. 1. 2020.

Doplatek na ŠVP (1680 Kč) je splatný do 18. 4. 2020.

NEZAPOMEŇTE NA ZADÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU - 2002

Je možné zaplatit rovnou celou částku - 3260 Kč (a to do termínu splatnosti zálohy, tedy 21. 1. 2020)