Níže se podívejte, kdy a z čeho píšete 2. čtvrtletní práce ve školním roce 2019/2020

MATEMATIKA -  čtvrtek 9. 1.

- celá čísla (+, -, x, :)

- racionální čísla (+, -, x, :)

- konstrukce trojúhelníku + zápis

 

ČESKÝ JAZYK - pátek 10. 

- diktát

- jazykový rozbor

- slovní druhy

- stupňování přídavných jmen

- mluvnické kategorie sloves

- druhy zájmen a číslovek

- tvary zájmena JÁ (mě/mně)

- podstatná jména - hromadná, pomnožná, látková