V pondělí 7. 10. jsme se vypravili do Novoměstské radnice, abychom na slavné Neviditelné výstavě zakusili na vlastní kůži, jaké by to bylo, kdybychom byli nevidomí.

Nejprve jsme prozkoumali nejrůznější pomůcky, které nevidomí využívají pro usnadnění běžného života. Zkusili jsme si zahrát šachy a člověče nezlob se, viděli jsme, jak vypadá psací stroj pro nevidomé. Zjistili jsme, jak vypadá tzv. braillovo písmo a také jsme si hráli s míčem pro nevidomé, který chrastil, když se s ním kutálelo.

Potom jsme se ponořili do úplné tmy a vyzkoušeli si, jaké to je, když člověk nevidí. Prošli jsme bytem, ulicí, zkusili jsme si dát na baru pití a tatranku a také jsme se procházeli lesem.

Tato zkušenost je nepřenositelná, a proto všem doporučujeme Neviditelnou výstavu navštívit. Na vlastní kůži zakusíte, co musí nevidomí lidé podstupovat v každodenním životě.