V pondělí 24. 9. budeme mít třídnickou hodinu (6. vyučovací hodina). Tzn. výuka bude končit cca ve 13.30. Počítejte s tím.