V úterý 11. 9. se třídy 6. A a 6. B vypravily do kraje blanických rytířů, aby se seznámily se svými třídními učitelkami a novými spolužáky.

První den jsme si prohlíželi areál a zjišťovali jsme, co všechno se tam dá dělat. Takže jsme např. hráli fotbal, volejbal, koupali se v bazénu atd. Po večeři jsme se věnovali poznávání svých spolužáků.

Ve středu 6. A vymýšlela svá třídní pravidla a 6. B si mezitím zacvičila kickbox, zahrála hru Ninja a zazpívala. Odpoledne jsme věnovali výrobě třídních triček, abychom si je odvezli na památku. Každá třída měla svůj originální nápad, který poté přenesla na tričko. Večer jsme se pak dozvěděli spoustu zajímavých informací o našich třídních učitelkách.

Ve čtvrtek po snídani si 6. B vytvářiela třídní pravidla a 6. A stavěla v lese Noemovy archy a vyráběla společenské hry. Pak jsme se všichni vydali na celodenní výlet na horu Blaník. Tam jsme vyšlapali schody na rozhlednu a shora viděli krásnou krajinu. Na výletě jsme také napsali pohled rodičům, aby viděli, jak hezky se máme. Cestou zpět jsme se zastavili u veřejové skály, kde je podle pověsti vchod do blanické hory a odkud vyjednou blaničtí rytíři národu na pomoc. Zde jsme si poslechli Jiráskovu pověst a pak už jsme se vraceli do chatek.

Poslední večer jsme si u táboráku opekli buřty a zazpívali si. Bylo to hezké rozloučení.

V pátek už nás čekalo jen zhodnocení pobytu a odměnění nejúspěšnějších z nás. Pak jsme nastoupili do autobusu a za zpěvu "Jede jede mašinka" jsme dorazili ke škole.