Šesťáci se v občanské výchově učí o státních symbolech, a tak si výuku zpestřili návštěvou výstavy Můj stát v Hrzánském paláci.

Zopakovali si to, co už věděli (např. že státních symbolů je celkem sedm, že lípa je český národní strom nebo že státním barvám se říká trikolóra) a také se dozvěděli mnoho zajímavostí (např. že všechna zvířata na velkém státním znaku hledí vpravo, čím se zabývá věda heraldika nebo že nápis na standartě má husitský původ).

Předmětem zábavy se pak stalo puzzle velkého státního znaku - Verča a Alča se ve skládání na čas utkaly s Hugem a Sébou a zvítězily!

Návštěva výstavy posloužila také jako neobvyklý způsob přípravy na páteční test ze státních symbolů, který dopadl velmi dobře. Šesťáci se shodli na tom, že znát státní symboly je pro občana České republiky velmi důležité.

Kristýna Matějíčková