Jelikož máme na přírodopis úžasnou paní učitelku Štambergovou, která jej vyučuje tak, že nás moc baví, už podruhé jsme v letošním roce mikroskopovali - tentokrát jsme pozorovali živé organismy v senném nálevu!

Senný nálev se připraví uložením sena do vody, kde procesem hnití vzniknou mikroorganismy. Kapku senného nálevu jsme umístili na sklíčko, položili kousek vaty, abychom mikroorganismy zbrzdili v jejich rychlém pohybu a pak už nezbývalo nic jiného, než je pod mikroskopem najít! Kdo si preparát dobře připravil, rozlišil nejen tvar trepky velké, ale také brvy, buněčná ústa a organely. Vše jsme zakreslili a zaznamenali do protokolu v pracovním sešitě. Děkujeme paní učitelce Štambergové za zajímavé hodiny, které pro nás připravuje!

šesťáci a Kristýna Matějíčková