Ve dnech 9. až 11. 9. absolvovali žáci šesté třídy adaptační program.

Cílem bylo usnadnit žákům přechod na druhý stupeň základní školy, seznámit se s novou třídní učitelkou a novými spolužáky.

Ve středu jsme začali seznamovacími aktivitami, pak jsme se přesunuli na školní hřiště, kde žáci sami připravili soutěž družstev v pohybových dovednostech. Odpoledne jsme se rozdělili do skupin a vyráběli květinové truhlíky, které budou zdobit třídu. Den jsme zakončili společným grilováním špekáčků a sledováním filmu Asterix a překvapení pro Césara. Ve škole jsme přespali ve spacácích a na karimatkách.

Druhý den jsme společně posnídali a pustili se do tvorby třídních pravidel. Zhodnotili jsme si uplynulých pět let. Co se dětem ve třídním kolektivu líbilo a co by chtěli ještě zlepšit. Před obědem jsme si zahráli míčové hry.

V pátek jsme vyrazili na Vyšehrad, seznámili jsme se s některými pamětihodnostmi, zahráli si na místním hřišti, koupili si zmrzlinu a na závěr si ověřili na pracovním listu, co jsme si o Vyšehradě zapamatovali.