Níže se podívejte na zadání učiva po dobu mimořádného opatření.

Do emailových schránek jste obdrželi pracovní listy z předmětů Český jazyk, Anglický jazyk a Matematika. Pracovní listy z předmětu Matematika mi prosím zašlete na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do cca neděle 31. 5 2020.

 

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí

Pokud má věta jednu základní skladební dvojici, jedná se o větu jednoduchou. Více základních skladebních dvojic najdeme v souvětí. Základní skladební dvojice je podmět a přísudek. Věty v souvětích spojují spojovací výrazy.

Jsou to:

 • Spojky – např.: ale, a, nebo, že, když, protože, kdyby, třebaže.
 • Zájmena – např.: kdo, co, který, jenž.
 • Příslovce – např.: kde, odkud, kdy.

Před spojovacími výrazy se píše čárka. Pouze před výrazy a, i, nebo a ani se čárka většinou nepíše. V souvětích píšeme čárku, i když spojovací výraz chybí.

V souvětí rozeznáváme věty hlavní a věty vedlejší. Věta vedlejší nemůže stát sama o sobě. Věta hlavní dává smysl, i když bychom ji nechali samotnou.

 • Maminka pracovala a tatínek vařil.
 • Maminka pracovala. -> věta hlavní.
 • Tatínek vařil. -> věta hlavní.
 • Zítra půjdeme ven, protože bude hezké počasí.
 • Zítra půjdeme ven. -> věta hlavní.
 • Protože bude hezké počasí. -> nemůže stát samo o sobě -> věta vedlejší.

Větou vedlejší se obvykle ptáme na větu hlavní. (Např.: Proč zítra půjdeme ven?)

Souvětí znázorňujeme pomocí grafů. Označujeme věty, jak jdou za sebou (V1, V2, V3, …), spojovací výrazy a interpunkci.

 • Maminka pracovala a tatínek vařil. -> V1 a V2.
 • Zítra půjdeme ven, protože bude hezké počasí. -> V1, protože V2.
 • Rodiče ví, že jsi tam nebyl? -> V1, že V2?
 • Protože jsem si zpívala, mám teď dobrou náladu. -> Protože V1, V2.

 

Zadání

 • Spoj věty do souvětí a napiš je do školního sešitu. Napiš k nim vzorce. Nad věty hlavní napiš značku Vh, nad věty vedlejší napiš značku Vv: uč. s. 131/cv. 11.
 • Dokonči věty a napiš celá souvětí do školního sešitu. Napiš k nim vzorce: uč. s. 132/cv. 13 a).
 • Doplň věty a napiš celá rčení do školního sešitu. Podtrhni rčení, která nejsou spojena spojovacím výrazem: uč. s. 132/cv. 13 b).
 • Pracuj v pracovním sešitu: PS s. 71/cv. 1 a), b), 2 a), b), 3, 4 a), b), c), s. 73/ cv. 4.

 

Matematika

Osově souměrné útvary

(Potřebujeme učebnici Matematika od nakladatelství Alter 3. díl a Pracovní sešit Taktik 2. díl)

 • Pracuj na volný list papíru a zapiš do školního sešitu počet os souměrnosti: uč. s. 11/cv. 2.
 • Rýsuj do sešitu Geometrie a zapiš osy souřadnic kruhu do školního sešitu: uč. s. 11/cv. 3.
 • Použij čtverečkovaný papír a opiš obrázek, postupuj podle zadání v učebnici a zapiš souřadnice do školního sešitu: uč. s. 11/cv. 4.
 • Pracuj v pracovním sešitu: PS s. 31/cv. 1, 2, 3, 4, 5.

Vlastivěda

 • Přečti si text: uč. s. 19 – Peníze
 • Přečti a zkus odpovědět na otázky: uč. s. 20
 • Přečti si Listinu základních práv: uč. s. 20
 • Vypracuj list 10