Níže se podívejte na zadání učiva po dobu mimořádného opatření.

Tento týden jste do mailových schránek obdrželi pracovní listy z Matematiky a Českého jazyku. Vyplněné pracovní listy z Matematiky a Českého jazyku prosím zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nová látka pro tento týden:

Český jazyk

(Potřebujeme učebnici Český jazyk 5 od nakladatelství Alter a Pracovní sešit Český jazyk 5 od nakladatelství Nová škola – DUHA.)

Toto domácí procvičování mi prosím neposílejte. V příštích pracovních listech budeme tuto látku také procvičovat, u těch již poprosím o zaslání. Děkuji.

Nepřímá řeč

Přímou řeč a uvozovací větu můžeme převést do věty nepřímé a obráceně.

Např.: Maminka řekla: „Vezmi si svačinu.“ -> Maminka mi řekla, abych si vzal svačinu.

Přímou řeč a větu uvozovací upravíme a spojíme spojkou. Vzniklé souvětí nazýváme nepřímá řeč.

Zadání

  • Napiš do školního sešitu: uč. s. 158/cv. 8.
  • Napiš do školního sešitu: uč. s. 159/cv. 9.
  • Pracuj v pracovním sešitu: PS s. 72/cv. 3.

Vlastivěda

Práva a povinnosti dítěte a žáka

  • Přečti si, napiš do školního sešitu číslo na Linku bezpečí, vysvětli, co je tělesný trest: uč. s. 10-11
  • Vyznač, komu by ses svěřil, pokud by se ti dělo nějaké bezpráví:

Rodičům       prarodičům             kamarádům            učiteli            Lince bezpečí

Protiprávní jednání

  • Přečti si a vypiš do školního sešitu 3 příklady protiprávního jednání: uč. s. 12-13

Přírodověda

(Potřebujeme učebnici Život na Zemi 5.)

Třídění přírodnin

Minulý týden jste se učili, jak třídíme Organismy. Tento týden se seznámíme se čtvrtou skupinou a zkusíme sami popsat nějaký organismus.

  • Přečti si text a vypiš do školního sešitu všechny 4 hlavní skupiny, do kterých třídíme přírodniny: uč. Život na Zemi 5 s. 25.
  • Vypiš z textu 3 příklady, podle čeho třídí vědci živé organismy do skupin: uč. Život na Zemi 5 s. 25.
  • Nakresli si do školního sešitu tuto tabulku (nebo ji vytiskni a vlep) a popiš rysa ostrovida podle textu pod tabulkou.

Název živočicha:

Zařazení podle tabulky živočichů (uč. s. 24):

Výskyt:

Vzhled:

Způsob pohybu:

Rozmnožování:

Potrava:

Ochrana:

Zajímavost:


Rys ostrovid

Rys je největší evropská kočkovitá šelma, která se vyskytuje kromě Evropy také v Asii. Řadí se mezi savce. Žije ve smíšených a jehličnatých lesích ve vyšších polohách a skalnatých oblastech.

Rys má dlouhé přední a zadní končetiny a veliké tlapy. Jeho chůze je kymácivá. Má trojúhelníkovité uši a velmi hustou krémově zbarvenou srst s hnědými fleky.

Samec samici doprovází jen v době páření, to je v únoru a březnu. Samice nosí v bříšku mládě (je březí) 10 týdnů a rodí 2-4 mláďata.

Rys je lovec, na svou kořist dlouho číhá, k tomu mu pomáhá výborný zrak. Srnce, muflony, kamzíky, lišky a jiné zakousne do hlavy nebo hrdla. V České republice je rys ostrovid zvláště chráněný druh.

 

 

Angličtina

Překlad:
Sloveso TO BE: 
Příklad: 
Ona je chytrá. - She is clever.
Ona není chytrá. - She is not clever.
Je chytrá? - Is she clever?
 
On je Honza. 
Kočička není zelená. 
My jsme žáci.
Jsi můj kamarád?
Jsou oni z Prahy?
Nejsem Pepík.
 
They are not from Brno.
I am a really good driver.
Are you from Czech republic?
 
Sloveso HAVE:  
Příklad:
Ty máš počítač. - You have got a computer.
Ty nemáš počítač. - You have not got a computer.
Máš počítač? - Have you got a computer?
 
Máte na zahradě bazén?
On nemá kolo.
Máš doma želvu?
My máme doma velký stůl s křečkem.
 
I have got a beautiful room with a parrot cage.
Have they got snacks? 
She has not got a school bag.
 
CAN:
Příklad:
On umí řídit auto. - He can drive a car.
On neumí řídit auto. - He can not drive a car.
Umí řídit auto? - Can he drive a car? 
 
Umím jezdit na kole.
Umíš plavat?
Pavel umí skákat na trampolíně.
Neumíš jíst hamburger.
My umíme sedět na slonech. 
 
Can you drink this tea?
I can not sing this song.
She can not drive a car.
 
Věty zkontrolujeme společně na online hodině.
 
Čtení:
Následující text si přečtěte nahlas. Přeložte ho.
 

Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in New York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is my hardest course. My professors are very friendly and smart. It’s my second year in college now. I love it!

I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share the house with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework. On the weekend, we play football together.

I have a younger brother. He just started high school. He is 14 and lives with my parents. They live on Mulberry Street in Boston. Sometimes they visit me in New York. I am happy when they visit. My Mom always brings me sweets and candy when they come. I really miss them, too!