VI. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Bernatová
Kmenová učebna: 1. patro

více

Níže se podívejte, jak si šesťáci letos užili školu v přírodě.

více

více

V přírodopisu máme za sebou kapitolu o kroužkovcích. Protože se jedná o poměrně běžné živočichy, s jedním jsme se seznámili osobně ve škole!

více

Níže si přečtěte organizační informace ke škole v přírodě (13. 5 . - 17. 5. 2019)

více

více

Jako každý rok i letos nás navštívila městská policie, která nás učila plést pomlázky.

více