Přečtěte si informace ohledně posledního letošního spaní ve škole.

Akce se koná v pondělí 24. 6. 2019 v učebně 6. B.

Sejdeme se ve třídě v 19.00. Přijďte navečeření, protože žádnou večeři mít nebudeme.

S sebou - snídani na druhý den; psací potřeby a papír; spací pytel a karimatku; dostatek pití (bez kofeinu - zákaz kolových nebo energetických nápojů); oblíbené společenské hry; batoh na druhý den (dostanete učebnice pro VII. ročník)

 

Program - nácvik na akademii; společenské hry; zhodnocení školního roku

 

Těším se na poslední letošní společnou akci :)

třídní učitelka Lenka Bernatová