VI. A

Třídní učitelka: Tomáš Svoboda
Kmenová učebna: 1. patro

více

více

více

více