Níže se podívejte na zadání učiva po dobu mimořádného opatření.

Následující odstavce neobsahují pracovní listy určené k odeslání do neděle 29. března 2020 na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., které mají rodiče v emailech, prezentují novou látku pro období 23. - 27. březen 2020 k nastudování a procvičení.

Český jazyk

(Potřebujeme učebnici Český jazyk 5 od nakladatelství Alter a Pracovní sešit Český jazyk 5 od nakladatelství Nová škola – DUHA.)

Úlohy, které následují, slouží k procvičení nového učiva. Jejich splnění je na Vás a Vašich dětech, není nutné mi řešení zasílat. Pracovní list pro příští týden bude obsahovat tuto novou látku a bude již vyžadován k vyplnění a odeslání.

Slova protikladná, souznačná

Slova protikladná jsou slova, jejichž význam je opačný, například radost – smutek, vysoký – nízký, spát – bdít, rychle – pomalu. Slova souznačná jsou slova stejného nebo podobného významu, např. mýtina, paseka, palouk/kino, biograf/pěkný, hezký.

 • Vypiš do školního sešitu: uč. s. 20/cv. 11
 • K následujícím slovům napiš do školního sešitu aspoň 1 slovo souznačné: (školní) taška, skulina, otec, chlapec, obloha, hejno, řeč.
 • K následujícím výrazům napiš slova protikladná: být zdráv, svlékl si, večer, rozednívá se, obyčejný (všední), vzdálený.

Slova s významem nadřazeným, podřazeným

Mezi významy některých slov mohou být vztahy nadřazenosti a podřazenosti. Nadřazené slovo obecněji nazývá slova podřazená. Slovo nadřazené je například slovo nábytek. Slova podřazená ke slovu nábytek mohou být stůl, židle, postel, křeslo, lampa, skříň…Tato slova jsou mezi sebou v souřadném vztahu, jsou to slova souřadná.

 • Do školního sešitu si udělej dva sloupečky. Jeden označ Dobré vlastnosti, druhý označ Špatné vlastnosti. Vypiš do sloupečků slova jim podřazená z textu: uč. s. 20/cv. 10.
 • Napiš do školního sešitu k daným slovům další 3 slova souřadná. Ke každé skupině souřadných slov napiš 1 slovo nadřazené: lyže, sukně, labuť, hrnek.
 • Vytvoř a napiš do školního sešitu 3 skupiny slov nadřazených a k nim vždy 3 slova podřazená.

Používání předložek s, z

Se 7. pádem se pojí předložka s (se), např. Půjdu ven s kamarády. S 2. pádem se pojí předložka z (ze), např. Posílám pozdrav z výletu.

 • Přepiš do školního sešitu a doplň s, z: uč. s. 147/cv. 3.
 • PS s. 20/cv. 2, s. 21/cv. 3, 4, 6.

Sloh – Popis předmětu

 • Uč. (Český jazyk 5 Alter) s. 17 – přečti si text, projdi si osnovu podle b) ve žlutém rámečku. Vyber si předmět a popiš ho. Napiš alespoň 8 vět. K textu vytvoř osnovu podobnou té k textu Truhla. Vše napiš do školního sešitu.

Matematika

Úlohy, které následují, slouží k procvičení nového učiva. Jejich splnění je na Vás a Vašich dětech, není nutné mi řešení zasílat. Pracovní list pro příští týden bude obsahovat tuto novou látku a bude již vyžadován k vyplnění a odeslání.

Přímá úměrnost

(Potřebujeme učebnici Matematika pro 5. ročník ZŠ 3. díl)

Přímou úměrnost ovlivňují závisle a nezávisle proměnné. Nezávisle proměnná je počet, kterým původní číslo násobíme. Výsledek je závisle proměnný, závisí na nezávisle proměnné. K výpočtu závisle proměnných nám pomáhají tabulky.

Ukážeme si na příkladu:

Děti šly do kina. Za 1 vstupenku zaplatily 75 Kč. Kolik stály 2, 3, 4, 5, 6 vstupenek?

Počet vstupenek

1

2

3

4

5

6

Cena v Kč

75

150

225

300

375

450

 

Počet vstupenek nezávisí na ničem jiném, je to nezávisle proměnná.

Celková cena vstupenek závisí na počtu vstupenek, je to závisle proměnná.

Pokud závisle proměnnou vyjádříme jako y a nezávisle proměnnou jako x, můžeme napsat do rovnice a vypočítat cenu libovolného počtu vstupenek:

y = 75 · x

 • Znázorni do školního sešitu graficky předchozí tabulku. Pomůže ti uč. (Matematika pro 5. ročník ZŠ 3. díl) s. 38/cv. 2.
 • Načrtni do školního sešitu tabulku, vyplň ji a tabulku znázorni graficky, zapiš vzorec pro výpočet jakéhokoli množství sad: uč. s. 39/cv. 2.
 • Načrtni do školního sešitu tabulku, vyplň ji a zapiš vzorec pro výpočet ceny libovolného množství kytic: uč. s. 39/cv. 3.
 • Načrtni do školního sešitu tabulku, vyplň ji a tabulku znázorni graficky, napiš vzorec pro výpočet libovolného množství prostěradel: Na ušití jednoho prostěradla je potřeba 210 cm plátna. Kolik metrů plátna je potřeba na ušití 2, 3, 4, …10 prostěradel?
 • Načrtni do školního sešitu tabulky, vyplň je a tabulky znázorni graficky, napiš vzorec pro výpočet jakéhokoli množství a cen balíčků: Paní učitelka kupovala pro žáky na konci školního roku balíčky s karamelkami. V 5 balení karamelek je 60 karamelek. Kolik karamelek je v 1, 2, 3, … 10 balení karamelek? 7 balení karamelek stojí 420 Kč. Kolik stojí 1, 2, 3, … 10 balení karamelek? Kolik stojí 1 karamelka?

Vlastnosti trojúhelníků

(Potřebujeme učebnici Matematika pro 5. ročník ZŠ 2. díl a Pracovní sešit Hravá Matematika od Taktiku 1. a 2. díl)

Trojúhelník, který má všechny tři strany shodné, nazýváme rovnostranný trojúhelník. Trojúhelník, který má dvě strany shodné, nazýváme rovnoramenný trojúhelník. Součet každých dvou stran trojúhelníku musí být větší než strana třetí. Toto nazýváme trojúhelníková nerovnost.

U rovnoramenného trojúhelníku nazýváme shodné strany ramena a třetí stranu základna. U obecného trojúhelníku nazýváme dvě kratší strany odvěsny a nejdelší stranu přepona. U pravoúhlého trojúhelníku je přepona vždy proti vrcholu pravého úhlu.

Strany trojúhelníku nazýváme podle bodu, naproti kterému strana leží. Strany zapisujeme malým psacím písmenem.

 • Napiš do sešitu Geometrie písmeno zadání a k ní ano či ne, podle toho, zda může trojúhelník existovat: uč. (2. díl) s. 39/cv. 3. Trojúhelníky, které lze sestrojit, narýsuj do sešitu Geometrie.
 • Narýsuj do sešitu Geometrie a vypočítej obvod trojúhelníku. Jak by mohl vypadat vzorec pro výpočet obvodu trojúhelníku? : uč. s. 39/cv. 4.
 • PS (2. díl) s. 34/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • PS (1. díl) s. 34/cv. 1, 2, 3 (pokud žáci ještě nemají)

Přírodověda

Internet

(Potřebujeme učebnici Člověk a technika 5)

 • Napiš do školního sešitu, k čemu používáš internet ty. Napiš alespoň 5 různých věcí, které díky internetu můžeš dělat.
 • Přečti si s. 43 v učebnici a napiš do školního sešitu vlastními slovy odpovědi na otázky Co je to internet? K čemu internet slouží?

Rozmanitost podmínek života na Zemi

(Potřebujeme učebnici Život na Zemi 5)

 • Přečti si s. 4 v učebnici. Napiš do školního sešitu odpovědi na otázky:

1) Co jsou základní podmínky života na Zemi?

2) Jak se říká chemickému ději, který mění látky neústrojné na látky ústrojné?

3) Co se při něm uvolňuje z těla rostlin?

4) Na jaké tři skupiny dělíme živočichy a čím se živí?

 • Shrň text na s. 4 v učebnici pomocí 5 klíčových slov (slova, která vystihují obsah textu). Napiš je do školního sešitu.
 • Přečti si s. 5 v učebnici. Napiš do školního sešitu: 1 novou informaci, 1 informaci, kterou jsi věděl a 1 věc, o které by ses rád dozvěděl víc, která tě zaujala. Nakresli si do sešitu schéma podnebných pásů (s. 5).
 • Přečti si s. 6 v učebnici. Do školního sešitu napiš vlastními slovy rozdíl mezi počasím a podnebím a 3 činitele, na kterých nejvíce závisí podnebí.

Vlastivěda

 • Přečíst, napsat do školního sešitu 5 důležitých informací: Samostatné Československo – uč. s. 28. 
 • Přečíst, napsat do školního sešitu výpisky: První prezident – uč. s. 30 + zapátrej v paměti, co jsme si loni říkali o TGM při projektovém dni ke vzniku republiky.

 

Angličtina

Kompletně doplnit pracovní sešit až do strany 45. 
Opakovat slovesa, povolání. Vytvořit 5 vět HAVE, 5 vět CAN, 5 vět BE.