Níže se podívejte na zadání úkolů po dobu mimořádného opatření.

 

Český jazyk
(PS je Český jazyk 5 od Nové školy, uč. Český jazyk od Altera 5)

OPAKOVÁNÍ

1) Shoda přísudku s podmětem

 • Opiš do školního sešitu a doplň správně písmena: uč. s. 57/cv. 30, uč. s. 58/cv. 32, 33, PS s. 69/cv. 2, 3 a)

2) Slovní druhy

 • Napiš do školního sešitu věty. Každá věta obsahuje 1 z těchto částic: ať, nechť, kéž, prý, což, asi.
 • Napiš do školního sešitu věty. Každá věta obsahuje 1 z těchto citoslovcí: hej, haló, pst, hop, frnk, bú, mňau, bác, au, jú, ach, plác.
 • Pracuj v PS s. 33 - 34

3) Druhy přídavných jmen - pravopis

 • PS s. 49/cv. 6 c), d)
 • Piš věty se slovními spojeními převedenými do 1. pádu množného čísla do školního sešitu: uč. s. 95/cv. 7
 • Přepiš jídelníček do školního sešitu: uč. s. 95/cv. 8

4) Přídavná jména přivlastňovací

 • Utvoř dvojice a použij ve větách. Napiš je do školního sešitu: uč. s. 104/cv. 4
 • Přepiš do školního sešitu: uč. s. 104/ cv.5

NOVÉ

1) Slova jednoznačná, mnohoznačná

Některá slova označují více různých předmětů. Říkáme jim slova mnohoznačná. Je to např. slovo oko (oko na punčoše, oko v polévce), klíč (houslový klíč, kovový klíč), ucho (ucho od hrnce, lidské ucho). Slovům, která označují pouze jednu věc, říkáme slova jednoznačná.

 • Přečti a vypiš do školního sešitu 3 slova jednoznačná a 3 slova mnohoznačná: uč. s. 18/cv. 1
 • Piš do školního sešitu: uč. s. 18/cv. 3, 4

2) Slova s citovým zabarvením

Citově zabarvená slova jsou slova, ze kterých poznáme, jaký má autor k dané věci vztah. Mohou být lichotivá i hanlivá.

 • Napiš do školního sešitu: uč. s. 19/cv. 5, 6

+ Doporučuji číst, třeba i nahlas rodičům nebo sourozencům

Matematika
(PS je Hravá matematika od TAKTIKU pro 5. ročník, 2. díl, uč. Matematika od Altera pro 5. ročník, 2. díl)

OPAKOVÁNÍ

1) Desetinná čísla

 • PS s. 13/cv. 6, s. 15/cv. 4, 5, s. 18/cv. 10, s. 22/cv. 3, 4, s. 29/cv. 2

2) Obvod a obsah čtyřúhelníků

 • Rýsuj do sešitu na geometrii: uč. s. 13/cv. 3
 • Rýsuj do sešitu geometrie a vypočítej obsah čtyřúhelníku: uč. s. 13/cv. 1

3) Průměrná rychlost

 • Napiš do školního sešitu zápis, výpočet a odpověď u těchto úloh: uč. s. 15/cv. 5 a), b), uč. s. 15/cv. 7

4) Aritmetický průměr

 • PS s. 25/cv. 1, 3, 4

5) Jednotky obsahu, převody

 • Narýsuj do sešitu geometrie, nevysvětluj, jak rýsovat čtverec (chtějí v zadání), ale vypočítej obsah čtyřúhelníku: uč. s. 25/cv. 7

Přírodověda
(Učebnice Člověk a technika 5)

 • Přečti si v uč. s. 36 - 37 a odpověz do školního sešitu na následující otázky:

I) Napiš 3 příklady předmětů, které obsahují tišetěné slovo.
II) Jak se jemenuje vynálezce knihtisku a ve kterém století knihtisk vynalezl?
III) Jak se nazývá dnešní moderní technika tisku?

 • Přečti si v uč. s. 38 - 40 a odpověz do školního sešitu na následující otázky:

I) Na co chvění přeměňuje mikrofon?
II) Jak nazýváme to, co šíří anténa vysílače?
III) Jak přenášejí signál mobilní telefony?

Vlastivěda

 • Přečti a udělej si výpisky z kapitol: Hospodářský růst českých zemí (s. 21-22), Nové uspořádání společnosti (s. 23), Hrůzy první světové války (s. 25-26) 

Angličtina

Naučení sloves a povolání, které jsme si psali do sešitu.

Na každé sloveso vytvořte jednu větu. 

Procvičujte minulý čas slovesa BE, HAVE. 

Vypracujte cvičení - str. 42/2, 43/4, 5.

Dále 44/2, 44/3, 45/4, 45/5. 

 

V případě potřeby mě můžete zkontaktovat na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.