Tradičně se u nás objevuje program zaměřený na práci se dřevem - HOBLINKA.

Práce je určena dětem prvního stupně, a protože jsme už páťáci a příští rok už budeme na druhém stupni, tak letos je to nejspíš naposledy, co se s Hoblinkou setkáváme. Jedinou nadějí nám může být, že bude program objednán ještě na jaře.
Co jsme teď vyráběli? Poznáte to?