Aktualizováno 14.2.

- písemné dělení dvojciferným. dělitelem

- desetinná čísla - pís. +, -

- sl. úloha - zápis, příklad, odpověď i s desetinnými čísly

 

Geometrie:

- přesné rýsování

- obsahy čtyřúhelníků