Aktualizováno 23. 10. 2019

 čtvrtletní práce bude 6. 11. 2019

- písemné dělení jednocif. dělitelem

- pís. nás. 2, 3 cif. činit.

- pam. +, -

- pís. +, -

- sl. úloha - zápis, příklad, odpověď

 

Geometrie:

- konstrukce rovnoběžek, kolmic

- přesné rýsování

- osa, střed úsečky