Aktualizováno 14.2.

- slovní druhy (ohebné i neohebné)

- shoda podmětu s přísudkem 

- skloňování přídavných jmen podle vzoru MLADÝ, JARNÍ

- pravopis přídavných jmen