Níže najdete, co právě probíráme v angličtině včetně zadání DÚ, který děti dostávají vždy ze středy na pondělí.

16. 1.
povídání o anglicky mluvících zemích
slovní zásoba: země, národnosti
gramatika: tvoření a zdopovídání otázek v minulém čase (např. Did you drink tea yesterday? - Yes, I did. / No, I didn´t.)

UČ 51/5 - na po 21. 1.
(dle vzoru vytvořit a do školního sešitu napsat 8 otázek v minulém čase)