Níže najdete, co právě probíráme v angličtině včetně zadání DÚ, který děti dostávají vždy ze středy na pondělí.

21. 11.
minulý čas slovesa být: was/were (viz výklad v sešitě) - PS 39/3, UČ 39/6
časové údaje: slovní zásoba - UČ 38/1 (navíc century = století, millenium = tisíciletí)

DÚ z 21. na 26. 11.: PS 39/4 (seřadit slova do správného pořadí a zapsat celé věty)