Také trénujte doma - Aktualizováno 19. 2. 2019

- písemné odčítání, pozor na přechod přes 10 (připočítávat k dalšímu řádu)

- dělení se zbytkem v oboru malé násobilky

- písemné dělení dvojcif. dělitelem - psaní "ocásku"

- řešení slovních úloh

- desetinná čísla - zápis, porovnávání větší menší, zaokrouhlování, sčítání a odčítání i pod sebou

Geometrie:

- trojúhelníky: konstrukce pravoúhlého, rovnoramenného a obecného