Také trénujte doma - Aktualizováno 19. 3. 2019

Čtvrtletní práce: 25. 3. 2019

- sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel

- písemné dělení dvojciferným dělitelem

- opakování malé násobilky, dělení se zbytkem, pravidla násobení pod sebou

- slovní úlohy - dokázat zapsat zápis, příklad a odpověď na danou otázku, ne na jiné "domyšlené" otázky

Geometrie:

- trojúhelníky: konstrukce, správný popis

- vypočítat obsah čtverce a obdélníku