V. B

Třídní učitelka: Mgr. Věra Janoušová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

Ahoj děti, posílám vám úkoly na tento týden.

V českém jazyce se doučíte a procvičíte vyjmenovaná slova po L. Ústně odůvodníte pravopis i-y v učebnici str. 28 cv. 1,2 str. 29 cv. 7,9 str. 30 cv.14. Do malého sešitu napíšete cvičení 12 na straně 30 a v pracovním sešitě vypracujete str. 23 a 24

V matematice ústně vypočítáte na str. 30 cv. 1,3,6 a cv. 2 vypočítáte do malého sešitu

                       ústně vypočítáte na str. 31 cv. 7,8,11 a do malého sešitu cv. 10

                       zpaměti vypočítej na str. 32 cv.17 a v PS dokonči, co ti chybí ve cv. 1,2,3 na str. 4 vypočítej cv. 5

                      ústně vypočítej v učebnici na str. 33 cv. 1,2,3 v PS na str. 15 vypočítej dobrovolně tolik cvičení, kolik chceš

Mějte se moc hezky. S pozdravem V.J.

více

Tento týden udělejte, prosím, tyto úkoly z angličtiny: 

více

Do konce tohoto týdne

více

Níže naleznete zadání úkolů pro tento týden - 18. 5. - 22. 5. 2020

více