V. B

Třídní učitelka: Mgr. Věra Janoušová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

5. prosince nás během výuky navštívil Mikuláš s čerty a anděly.

více