V. B

Třídní učitelka: Mgr. Věra Janoušová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

Děti ze 3.B se také připravovaly a těšily na Vánoce. Zhotovily pěkné výrobky, které prodávaly na vánočním jarmarku, byly si zabruslit na zimním stadionu Nikolajka a v projektovém dnu se dozvěděly, jak tráví Vánoce děti v  jiných zemích Evropy. Samy si zhotovily bramborový salát nebo vyzkoušely některé naše i cizí vánoční obyčeje. Vše pak zakončily vánoční besídkou a rozdáním dárečků.

více

Před podzimními prázdninami děti ze 3.B navštívily Rudolfinum, kde se příjemně bály při hudbě navozující pocity strachu.

více

Podívejte se, co připravily děti z celé školy pro své spolužáky během 3. projektového dne. 

více

Ve středu 10. 4. absolvovaly všechny třídy prvního stupně workshop s panem Zdeňkem, při kterém si v kruhu zabubnovaly na multifunkční hudební nástroj drumben.

více