Z dětí ze 3.B se na hodinu staly truhláři. Pracovaly s nejrůznějším truhlářským nářadím a práce jim šla pěkně od ruky. Zhotovily si krásnou dřevěnou hračku, kterou si pak odnesly domů.