V. B

Třídní učitelka: Mgr. Věra Janoušová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

Podívejte se, jak se do Hoblinkové dílničky zapojili žáci 5. B.

více

více

Zajímá vás, kdo to je Gump? Podívejte se.

více

Ahoj děti, posílám vám úkoly na tento týden.

V českém jazyce se doučíte a procvičíte vyjmenovaná slova po L. Ústně odůvodníte pravopis i-y v učebnici str. 28 cv. 1,2 str. 29 cv. 7,9 str. 30 cv.14. Do malého sešitu napíšete cvičení 12 na straně 30 a v pracovním sešitě vypracujete str. 23 a 24

V matematice ústně vypočítáte na str. 30 cv. 1,3,6 a cv. 2 vypočítáte do malého sešitu

                       ústně vypočítáte na str. 31 cv. 7,8,11 a do malého sešitu cv. 10

                       zpaměti vypočítej na str. 32 cv.17 a v PS dokonči, co ti chybí ve cv. 1,2,3 na str. 4 vypočítej cv. 5

                      ústně vypočítej v učebnici na str. 33 cv. 1,2,3 v PS na str. 15 vypočítej dobrovolně tolik cvičení, kolik chceš

Mějte se moc hezky. S pozdravem V.J.

více

Tento týden udělejte, prosím, tyto úkoly z angličtiny: 

více