Co Tě čeká ve středu, čtvrtek a pátek? 

Matematika - Učebnice 23/3,5

                      Opičák 35/1, 9/2 - neověřuješ, jen vypočítáš, 11/1 - 3 příklady, 11/2 celé

Česká jazyk - Růžovka str. 5/4b, 6/1, 8/5

                       Učebnice - 16/35 přepiš do školního sešitu, u prvních 4 vět urči slovní druhy

Vlastivěda - Na pracovním listě, který jsem Ti rozdávala udělej cv. 2 - Jak se žilo za první republiky. Přečti si učebnici na straně 32, 33 a na straně 33 zodpověz 4 otázky - zapiš si je do sešitu. Doplněné cvičení v pracovním listě vystřihni a také nalep do sešitu.

 

Anglický jazyk - pracovní sešit na straně 14/2 - pomož si případně s učebnicí (také strana 14). Do slovníčku si přepiš slovíčka 15/7.

 

Zádání na pátek: 

Český jazyk: Ve VÁŽCE  udělej druhý slouec na straně 23. U prvních osmi vět urči i slovní druhy. V RŮŽOVCE udělej cvičení 6 a 8 na straně 9. Do školního sešitu napiš věty, které budou odpovídat těmto slovním druhů:

příklad: 1.   6.    6.   8.   6.   5. - Pes včera hlasitě a dlouho štěkal.

2.   1.   6.   5.    8.    5.

10.   5.    2.     1.

3.     5.     7.    2.    1. 

1.     8.    1.    5.    6.    2.    1.

Matematika: začni na stránkce MATIKA.IN, kde klikneš na 5. ročník, kde si pak zvolíš PYRAMIDY 5 úrovní. Dále pak procvičuj písemné dělení  (učebnice 33/1) - to je to, při kterém si postupně odškrtáváš čísla. Ze cvičení uděláš 1., 3. a 5. sloupeček, dohromady tedy 6 příkladů, u každého děláš i zkoušku. 

Anglický jazyk:  jdi na stránku www.umimeanglicky.cz. Vpravo nahoře zvol možnost PODLE TŘÍDY, vyber 5.TŘÍDA - ve druhém řádku zvol POSLECH VĚT, klikni na první možnost: PRESENT SIMPLE TENSE. Uslyšíš celkem 20 vět. Vždy klikneš na to kolečko se zvukem, můžeš i několikrát. Potom seřadíš slova tak, aby vznikla věta, kterou jsi slyšel/a. Nikdy nepoužiješ všechna slova, jsou tam vždy nějaké navíc. 8 vět, které sestavíš, napiš na papír nebo do sešitu a pošli mi je. 12 vět tedy neopisuješ a osm jo. Nemusí to býr 8 vět za sebou, můžeš si vybírat. 

 

Teď už si je chvíli čti ze své knihy a máš pro tento týden splněno. 

Hezký víkend.

Paní učitelka Lucie Hradecká