V. A

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Polanská
Počet žáků: 18
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

Od  2. pololetí chodíme plavat do bazénu v Riegrových sadech.

více

4.12. 2014 jsme navštívili Trilopark se vydali po stopách dinosaurů a jiných vyhynulých zvířat.

více

19.11. 2014 jsme si vyzkoušeli práci se dřevem. Během 70 minut jsme se seznámili s opracováváním dřeva, vyzkoušeli si různé nástroje a vyrobili jsi hlavu čertíka, kterou jsem si odnesli domů. Práce se dřevem nás bavila, neboť je to něco, co běžně neděláme.

14.10.2014 jsme v tělocvičně shlédli program v mobilním planetáriu Jak šel Měsíc za Sluncem a 23.10.2014 jsme navštívili Planetárium v Holešovicích, kde jsme viděli program O Měsíčku, Sluníčku a hvězdičkách.

více