V. A

Třídní učitelka: Kateřina Šmídová
Kmenová učebna: 1. patro

V pondělí 13. 10. jsme společně s 1.B navštívili představení O líné babičce v divadle V DLOUHÉ. 

více