V. A

Třídní učitelka: Kateřina Šmídová
Kmenová učebna: 1. patro

více

„Děti, půjdeme na exkurzi do Harley Davidson.“ Třídou zašumělo.

více

více

I poslední den v březnu jsme byli plavat.

více